Over ElanArt

Stichting ElanArt

Achtergrond

In Nederland wonen duizenden mensen in asielzoekerscentra (AZC’s) waar zij lange tijd, soms jaren, verblijven. Door oorlog en geweld in het land van herkomst en door hun vlucht naar Nederland zijn zij vaak getraumatiseerd. Hier leven ze in bang afwachten en hebben zij weinig bezigheden of perspectief, zeker niet op de korte termijn, waardoor verveling toeslaat. Beide omstandigheden zijn funest voor hun zelfbeeld en hun welbevinden. Asielzoekers zijn niet letterlijk opgesloten in een AZC, maar in zekere zin wel ‘gevangene’ van hun verleden en hun status als asielzoeker.

Sociale cohesie door lokale “art”

Door middel van projecten waarin muziek, kunst, theater of sport centraal staat wil ElanArt bewoners van AZC’s op een positieve manier laten kennis maken met de Nederlandse samenleving. Kunst en creativiteit kunnen culturele en etnische verschillen overbruggen, mensen in beweging brengen, kunnen AZC-bewoners inspireren en hen de gelegenheid geven om andere mensen te ontmoeten. ElanArt wil een platform bieden voor ontmoetingen met mensen uit de buurt, bedrijven, wijkcentra, instellingen en scholen. Door meer en vooral ook vrolijk en plezierig contact tussen buurtbewoners en AZC-bewoners, kan er over en weer beter begrip ontstaan en kan de sociale cohesie worden bevorderd in een buurt waar een AZC is gevestigd.

Positief elan

Met de nodige regelmaat ontspoort in Nederland de discussie over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Berichtgeving hierover in de media en uitingen in de sociale media zijn vaak negatief (of erger). ElanArt wil deze negatieve spiraal doorbreken en hier tegenover nieuw en positief ‘elan’ in stelling brengen door middel van kunstzinnige projecten (‘art’). Vandaar de naam: ElanArt!

Missie

ElanArt wil bewoners van asielzoekerscentra activeren met kunstzinnige en creatieve projecten in de breedste zin van het woord. Met deze projecten wil ElanArt hen positieve ervaringen geven, hen mogelijkheid geven tot ontwikkeling en hen beter betrekken bij de Nederlandse samenleving.

Jongeren

ElanArt richt zich niet uitsluitend maar wel met name op jongeren uit AZC’s. Hun leeftijd maakt hen extra kwetsbaar. Juist op een leeftijd die daartoe uitnodigt, kunnen zij zich in deze levensfase niet of onvoldoende ontplooien. Voor de Nederlandse samenleving als geheel is het bestaan van een grote en groeiende groep jongeren die het perspectief op een zinvolle toekomst verliest – en soms al deels verloren heeft – op de langere termijn funest. ElanArt wil jongeren uit AZC’s inspireren, motiveren en activeren.

Duurzaamheid

ElanArt richt zich op duurzame vormen van samenwerking, zowel met AZC’s als met instellingen en organisaties in de Nederlandse samenleving. Met de projecten van ElanArt – uitgevoerd met name in Nijmegen en omgeving – zijn de afgelopen jaren al vele honderden asielzoekers bereikt. Het streven is om de komende jaren verder uit te breiden en zo meer dan duizend asielzoekers te bereiken binnen een straal van honderd kilometer rondom Nijmegen.

facebook logo Naamloos-1